Eisoes wedi dechrau arni?

Flintshire DO IT

Cydweithrediaeth gymunedol sy’n dylunio ac yn cyflenwi gwasanaethau gwell

Hero

Gyda chymorth Cydweithredu i Ofalu, daeth Sir y Fflint yn Mynd Ati yn Gwmni Buddiannau Cymunedol – enghraifft ddisglair o’r hyn y gall cydgynhyrchu ei gyflawni! Cenhadaeth Mynd Ati yw “gwneud ein cymunedau yn lleoedd cadarnhaol mwy cynhwysol, trwy ddod â phobl leol at ei gilydd”Maent yn gwneud hyn trwy helpu cymunedau Sir y Fflint i ddatblygu a thyfu eu prosiectau a’u gweithgareddau cymunedol eu hunain, megis y sinema gymunedol hynod boblogaidd.

Case Study
Case Study