Eisoes wedi dechrau arni?

Rydym ni yma i’ch helpu chi i gydweithio yng Nghymru

Gyda’n pecyn cymorth ar-lein, gallwn eich helpu chi i ddarganfod sut y gallwch redeg gwasanaethau gofal a llesiant mewn ffordd gydweithredol.

Dechreuwch arni nawr!
Hero

Sut mae’n gweithio

Mae ein pecyn cymorth ar-lein yma i’ch helpu chi ddarganfod sut rydych chi eisoes yn cydweithio; eich cynorthwyo chi i gynllunio gwasanaeth cydweithredol a’ch cynorthwyo chi gydag arweiniad ar gynllunio busnes ar gyfer eich sefydliad cydweithredol.

How it works

Darganfod ein pynciau

Mae ein pecyn cymorth wedi cael ei rannu’n nifer o bynciau lle gallwch ddysgu am gydweithredu a’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), strategaeth busnes cydweithredol, strwythurau cyfreithiol, llywodraethu a chyfleoedd ar gyfer gwasanaethau.

How it works

Dysgu trwy animeiddiadau a chwisiau

Caiff ein pynciau eu rhannu gydag animeiddiadau hyfryd a chwisiau. Rydym ni wedi’i wneud mor hwyl a hawdd â phosibl i’w ddilyn!

How it works

Casglu bathodynnau a’ch tystysgrif

Byddwch yn ennill bathodynnau wrth i chi fynd ar y daith i fod yn fusnes cymdeithasol cydweithredol.

How it works

Cael help ac arweiniad ychwanegol

Ar ôl i chi orffen y pecyn cymorth, gallwch ei gyflwyno i ni yn Cydweithredu i Ofalu, a gallwn gynnig arweiniad a chymorth ychwanegol RHAD AC AM DDIM i chi ar gyfer eich busnes