Eisoes wedi dechrau arni?

Rydym yma i'ch helpu i gydweithredu: Ni yw Cydweithredu i Ofalu!

Mae Hyb Adnoddau a Dysgu Cydweithredu i Ofalu yn llawn gwybodaeth am sut i sefydlu gwasanaeth gofal a chymorth yn eich cymuned.

Dechreuwch arni nawr!
Hero

Dyma sut y gallwn eich helpu...

Gallwn eich helpu i rannu eich sgiliau, eich gwybodaeth a'ch syniadau er mwyn gwella'r ffordd y caiff gwasanaethau eu diffinio, eu cynllunio a'u darparu yn uniongyrchol – ac rydym yn gwneud hyn drwy gydweithredu.

How it works

Archwiliwch fyd cydweithredu

Bydd ein cwrs, 'Sut i Ddechrau Cwmni Cydweithredol', yn rhoi gwybodaeth i chi am gwmnïau cydweithredol, cyfreithiau pwysig sy'n galluogi iddynt fodoli, a sut i ddechrau eich cwmni gofal a chymorth cydweithredol eich hun.

How it works

Dysgwch drwy animeiddiadau a chwisiau

Caiff y cwrs rhyngweithiol ei rannu'n gamau, yn llawn animeiddiadau a chwisiau. Chi sy'n penderfynu beth i'w ddysgu a phryd – rydym wedi sicrhau ei fod yn llawn hwyl ac yn hawdd ei ddilyn.

How it works

Enillwch dystysgrifau wrth i chi ddysgu

Byddwch yn ennill tystysgrif pan fyddwch yn cwblhau pob cam yn llwyddiannus.

How it works

Mae cymorth ac arweiniad ychwanegol ar gael gan dîm Cydweithredu i Ofalu

Unwaith y byddwch wedi gorffen, byddwn yn cynnig rhagor o help ac arweiniad i chi am ddim (ie, am ddim!) i sefydlu cwmni gofal a chymorth cydweithredol.